Over Edens.nl

Edens.nl is een verzameling van eigen schrijven en artikelen uit diverse nieuws-outlets.

Deze items hebben altijd een bronvermelding. Mocht u auteur van één van deze artikelen zijn en uw schrijven liever niet hier geplaatst zien dan kunt u een email richten aan jelle@edens.nl. Het zal dan per direct verwijderd worden.

Over mij:

Ik heb altijd al een voorliefde voor technologie gehad en heb dit gelukkig in mijn dagelijks werk sterk kunnen verankeren. ICT is voor mij een middel om problemen op de werkvloer voor mezelf en anderen op te lossen. Naast lezen, schrijven en het aloude voetbal blijft dit één van mijn grootste passies.

Verder kan ik u melden dat deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld. Mocht u desondanks fouten of onjuistheden zijn tegen gekomen dan verwijs ik u naar het eerder genoemde email adres.